De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Underleverans

Underleverans innebär att ett utomstående företag anställs för att tillhandahålla en affärsverksamhet inkl. komponenter. Företaget som anställs väntas vara mer kompetent och effektiv.Defintionens giltighetstid

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Källorganisation

  • EU

I kostnadsindexet för fastighetsunderhåll avses med underleverans tjänster som köpts av en tredje part för skötsel och underhåll av fastigheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Tillverkning som underleverans är verksamhet, där uppdragsgivaren beställer produkter av underleverantörsföretaget. Uppdragsgivarföretaget ansvarar för (den huvudsakliga) planeringen och marknadsföringen av dessa varor och/eller levererar de material och förnödenheter som behövs till underleverantören. Underleverantörsföretaget tillverkar produkter för andra företag på beställning.

I fråga om efterbehandling som underleverantörsarbete beställer det företag som tillverkat eller köpt den ursprungliga produkten efterbehandlingen av underleverantörsföretaget. Då förbättrar underleverantörsföretaget produkter för andra företag på beställning.

Vid underleverans är uppdragsgivaren och underleverantören alltid olika företag.

Industrins produktionsstatistik omfattar också tillverkning och efterbehandling som underleverans.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa