De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Undersysselsatt

Som undersysselsatta klassificeras personer som arbetar deltid på grund av att det inte funnits tillgång till heltidsarbete, personer som har förkortad arbetsvecka på initiativ av arbetsgivaren, och personer som inte har haft tillgång till arbete på grund av permittering, bristande orderingång eller brist på kunder. En undersysselsatt person är en sysselsatt person som själv skulle vilja arbeta mera.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.5.1998 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa