Begrepp
Alkoholfall


En olycka där en delaktig förare eller fotgängare konstaterats (genom blodprov som visar minst 0,5 promille eller utandningsprov vars alkoholhalt är minst 0,22 milligram per liter utandningsluft) eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa