De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Alkoholfall

En olycka där en delaktig förare eller fotgängare konstaterats (genom blodprov som visar minst 0,5 promille eller utandningsprov vars alkoholhalt är minst 0,22 milligram per liter utandningsluft) eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En olycka där en delaktig förare eller fotgängare, genom blodprov eller utandningsprov som visar minst 0,5 promille, konstaterats eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2002

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa