De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utlåning

Utlåning omfattar checkkrediter (kontokrediter), växlar, direkta skuldebrevslån och andra lån.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Utlåning I:
Checkkrediter (kontokrediter)
Växlar
Skuldebrevslån

Utlåning II:
Avbetalningsavtalsfordringar
Finansiering av fakturafordringar (factoring)
Finansiering av inköpsfakturor (confirming)
Kreditkortsfordringar
Övrig kreditgivning

Omvända repor

Finansiell leasingStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa