De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ärendet förfallit

Ärendet förfaller då åklagaren eller målsägande återkallar åtalet. Ett åtal kan återkallas till exempel om det i ljuset av nya bevis inte längre finns grunder för att väcka åtal eller om målsägande inte längre vill yrka på straff.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa