Begrepp
Audiovisuella tjänster


Audiovisuella tjänster och därmed förknippade tjänster:

Audiovisuella tjänster, såsom filmproduktion för film eller video, produktion av radio- och televisionsprogram, musikinspelning, provisioner till producenter, regissörer och skådespelare och provisioner på distributionsrättigheter.

Gruppen omfattar också provisioner till utländska uppträdare, producenter o.d. som betalats för teater- och musiktjänster, idrotts- och cirkusevenemang.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa