Öppen småbarnspedagogisk verksamhet

Småbarnspedagogisk verksamhet av klubbkaraktär som tillhandahålls för barn eller barn tillsammans med en vuxen. Öppen småbarnspedagogisk verksamhet riktas huvudsakligen till barn som inte deltar i småbarnspedagogik på deltid eller på heltid. Öppen småbarnspedagogisk verksamhet är till exempel lekparksverksamhet, lek- och klubbverksamhet för barn och öppen dagvårdsverksamhet. Lagstiftningen innehåller inga föreskrifter om personaldimensioneringen eller behörighetskraven inom öppen
småbarnspedagogisk verksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa