CEPA-klassificering

Klassificeringen av miljöskyddsåtgärder och -kostnader. CEPA-klasser är bl.a. avloppsrening, avfallshantering, luftvård, naturskydd, samt förvaltning och annat miljöskydd.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa