CRF-tabeller

Rapporteringstabell i Common Reporting Format som används inom det nationella systemet för inventering av växthusgaser.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 28.4.2022

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa