Debenturer

En debentur är ett masskuldebrevslån med sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa