Villkorligt körförbud

Tingsrätten kan också meddela körförbudet villkorligt, om körrätten är nödvändig för den som förbudet gäller i hans eller hennes yrke eller om det finns något annat särskilt vägande skäl och om gärningen inte har medfört fara för andras säkerhet. Tidsfristen för villkorligt körförbud är minst ett år och högst tre år. (Körkortslagen 386/2011).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa