Begrepp
Annan än arbets- eller yrkesinriktad utbildning


Kategoriseringen av utbildning som arbets- eller yrkesinriktad respektive annan än arbets- eller yrkesinriktad baserar sig på intervjupersonens beskrivning av motivet för sitt deltagande i utbildningen.

Utbildningen kategoriseras som annan än arbets- eller yrkesinriktad utbildning, om intervjupersonen sade sig delta i utbildningen av personliga skäl eller av orsaker som har att göra med människorelationer, intressen, fritid, rekreation eller samhällsrelaterade och sociala frågor.

Utbildningen kategoriseras som arbets- eller yrkesinriktad utbildning, om intervjupersonen sade sig delta i utbildningen för att skaffa sig sådana kunskaper och färdigheter som han eller hon behöver i sitt nuvarande eller kommande arbete eller yrke, i syfte att förbättra sin inkomstnivå eller allmänt taget sina möjligheter på arbetsmarknaden.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa