Icke-sysselsatt

Icke-sysselsatt är en person som är arbetslös eller utanför arbetskraften.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa