Extranät

Sluten nättjänst baserad på internetteknologi som används av ett företags kunder eller samarbetspartner.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa