Koldioxidekvivalenter

Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp.

Namnet på begreppet har ändrats, se begrepp Hiilidioksidiekvivalentti.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 20.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa