Förväntat antal levnadsår

Det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa