Energiförluster

Energiförluster av alla slag (vid utvinning, distribution, lagring, omvandling och avledande värme från slutanvändning).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa