De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Energibalans

Energibalansen beskriver omvandlingen av primärenergi till slutanvändning. I balansen skiljer man mellan anskaffning av primärenergi, lagerförändringar, produktion och omvandling av energi, slutanvändning av energi och råvaruanvändning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa