Utbildning som förbereder för specialyrkesexamen

Med utbildning som förbereder för specialyrkesexamen avses i statistiken över yrkesutbildning utbildning som är yrkesinriktad vuxenutbildning och som förbereder för specialyrkesexamen. Specialyrkesexamen kan avläggas också utan förberedande utbildning. I en specialyrkesexamen visas förtrogenhet med de mest krävande arbetsuppgifterna inom branschen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I statistiken över yrkesutbildning avses med utbildning som förbereder för specialyrkesexamen yrkesinriktad vuxenutbildning som förbereder för specialyrkesexamen. Specialyrkesexamen avläggs alltid som fristående yrkesexamen. Specialyrkesexamen kan också avläggas utan förberedande utbildning. I en specialyrkesexamen påvisas den yrkesskicklighet som krävs för krävande uppgifter i branschen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2018

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa