Pris

Värdet uttryckt i pengar.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa