De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lägenhetsyta

I statistiken över bostadssamfundens ekonomi avser lägenhetsytan den sammanräknade ytan i bostads-, affärs- och kontorslokaler som ägs av bolaget och delägarna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

I samband med prisstatistik över boendet avses med lägenhetsyta ytan på boningsrummen i lägenheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 26.9.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa