Genomsnittligt rumspris

I Statistikcentralens inkvarteringsstatistik avses med genomsnittligt rumspris det genomsnittliga rumspriset per dygn (inkl. moms), dvs. det pris som inkvarteringsanläggningens gäst har betalat för rummet. Det genomsnittliga priset räknas genom att dividera den angivna försäljningsintäkten (inkl. moms) av inkvarteringen med antalet disponibla rum.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa