Förädlingsvärde för produktion

NoneStatistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Förädlingsvärdet mäter den sammanlagda värdeökning som producerats av olika produktionsfaktorer i arbetsställets egentliga produktionsverksamhet. Förädlingsvärdet räknas som skillnaden mellan intäkterna av produktionsverksamhet och de kostnader som förorsakats av verksamheten. Intäkterna inkluderar också arbetsställets leveranser till företagets andra arbetsställen och kostnaderna inkluderar anskaffningar från företagets andra arbetsställen. Enligt definitionen skall de kostnader som förorsakas av arbetsställets arbetskraft inte inkluderas i kostnaderna.

Med hjälp av produktionens bruttovärde kan man räkna förädlingsvärdet enligt följande schema:

BRUTTOVÄRDE
- inköp av material och förnödenheter
- inköp av företagets andra arbetsställen
- förändring av material- och förnödenhetslager
- utomstående tjänster
- övriga fasta och rörliga kostnader (exkl. personalkostnader)
+ försäljningsförluster av anläggningstillgångar
+ anskaffning av handelsvaror
= FÖRÄDLINGSVÄRDEÄmnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1996 - 31.12.2016

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa