Offentliga sektorn

Den offentliga sektorn omfattar staten och kommunerna. Statssektorn omfattar staten, universiteten, Folkpensionsanstalten, statens affärsverk och socialskyddsfonderna. Kommunerna och samkommunerna omfattar kommunförvaltningen, det kommunala skolväsendet, kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar och arbetsställen som inte har bolagsform, såsom hälsocentraler, sjukhus, daghem samt kommunernas och samkommunernas affärsverk.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I arbetskraftsundersökningen bestäms arbetsgivarsektorn enligt arbetsplatsens eller företagets uppgifter i företagsregistret. Klassificeringen avviker något från den som används i nationalräkenskaperna. Offentliga sektorn omfattar staten och kommunerna. Statssektorn omfattar statsförvaltningen, universiteten, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank och de statliga affärsverken. Kommunerna och samkommunerna omfattar kommunförvaltningen, det kommunala skolväsendet, kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar och arbetsställen som inte har bolagsform, såsom hälsocentraler, sjukhus, daghem samt kommunernas och samkommunernas affärsverk.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa