Till löpande priser

Till de nominella priser som gäller vid var tid.



Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa