Heltidsarbete

Som personer som utför heltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar heltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets heltid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En person vars normala veckoarbetstid är 30 timmar eller mer.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.1996

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa