De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tredjelandstrafik

Transport som sker med ett vägmotorfordon som är registrerat i ett land mellan en plats för lastning i ett andra land och en plats för lossning i ett tredje land. Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa