De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Högteknologisk produkt

Till högteknologiska produkter räknas varor på vilka lagts ned forskning och utveckling till ett värde motsvarande minst 4 % av branschens omsättning. De viktigaste produktgrupperna är:
- rymd och luftfart
- datorer och kontorsmaskiner
- elektronik och datakommunikationsutrustning
- läkemedel
- vetenskapliga instrument
- eldrivna maskiner och anordningar
- kemikalier
- icke eldrivna maskiner
- vapen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa