De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inhemska direkta inflöden (DE)

Inhemska direkta inflöden (DE, Domestic Extraction) är material som tagits ur Finlands natur för vidareprocessering inom ekonomin. De kan delas in i biomassa, metallmalmer, icke-metalliska mineraler och fossila energimaterial.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa