Deltagande i utbildning

Inom ramen för Vuxenutbildningsundersökningen utreds deltagande i alla former av organiserad utbildning, inte enbart vuxenutbildning eller utbildning som ordnats speciellt för vuxna. Frågor om intervjupersonens tidigare utbildning gällde personens högsta examen och deltagande i arbets- eller yrkesinriktad utbildning samt utbildning som personen erhållit utomlands. Deltagande i vuxenutbildning utreddes närmare för den tolvmånadersperiod som föregick intervjun.

Till utbildning räknades alla former av studier som omfattade minst sex timmar. Också avbrutna studier medräknades, om personen hade deltagit i utbildningen i minst sex timmars tid. Till utbildning räknades sådan verksamhet med ett specifikt utbildningssyfte som ordnats enligt en fastställd läroplan eller ett undervisningsprogram av en ansvarig utbildningsanordnare eller organisatör. Informationsmöten eller marknadsföringsjippon räknades inte som utbildning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa