De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utbildning inom ramen för skolsystemet

Med utbildning inom ramen för skolsystemet avses huvudsakligen:
- för ungdomar avsedd utbildning vid gymnasium, yrkesläroanstalt, högskola eller universitet
- yrkesexamensinriktad utbildning vid folkhögskola, musikinstitut eller idrottsutbildningscenter
- vidareutbildning (forskarutbildning) vid universitet (högskola).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa