De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utbildningsdag

I utbildningsdagen inräknas de utbildningstimmar som använts för studier under avlönad arbetstid. En utbildningsdag utgörs av en arbetsdag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I CVTS-undersökningen om företagens personalutbildning har undervisningstimmar som ordnats under avlönad arbetstid räknats ihop till utbildningsdagar. En utbildningsdag motsvarar lika många timmar som ingår i en arbetsdag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

I personalutbildningsstatistiken inräknas i kategorin utbildningsdagar sådan personalutbildning som arbetstagaren har fått under den tolvmånadersperiod som föregick intervjun. En utbildningsdag är sex timmar lång.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa