Underhåll

Verksamhet som hör till fastighetsunderhåll där objektets egenskaper bibehålls genom att förnya eller reparera felaktiga och slitna delar utan att den relativa kvalitetsnivån på objektet väsentligt ändras.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa