De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Underhåll

Verksamhet som hör till fastighetsunderhåll där objektets egenskaper bibehålls genom att förnya eller reparera felaktiga och slitna delar utan att den relativa kvalitetsnivån på objektet väsentligt ändras.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa