Dödsrisken

Dödsrisken i åldern x avser sannolikheten för en person i åldern x att dö under levnadsåret x.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa