Avsändningsland

Med avsändningsland vid import avses det medlemsland varifrån varan ursprungligen skickats för transport till Finland antingen direkt eller via ett annat land.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa