De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lånefordringar

Omfattar följande poster i kommunens/samkommunens balansräkning: övriga lånefordringar (placeringar) + kort- och långfristiga lånefordringar (rörliga aktiva).

Masskuldebrevslån räknas inte in bland lånefordringar i statistiken över bokslutsprognoserna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa