De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagstjänster

1) Juridiska tjänster, bokföringstjänster, administrativa tjänster och PR-tjänster:

Gruppen omfattar juridisk rådgivning och representation i juridiska ärenden, beredning av juridiska dokument och instrument. Posten omfattar också konsulttjänster inom certifiering, revisions- och bokföringstjänster, skatterådgivning och beredning av beskattningsdokument, analys av bokslutsuppgifter, ledningskonsultering, ledningsrevision, imageutveckling och annan PR-verksamhet.

2) Reklam-, marknadsföringsundersökning och opinionsmätningar:

Gruppen omfattar reklambyråers planering, utförande och marknadsföring av reklam, utgivning av reklam i dagstidningar, tidskrifter, radio, television och andra medier. Omfattar köp och försäljning av reklamutrymme,mässtjänster, redaktionstjänster och telemarknadsföring. Till gruppen hör också tjänster i anslutning till marknadsföringsundersökningar och gallupar samt främjande av produktförsäljning i utlandet.

3) Forskning och utveckling (F&U):

Gruppen omfattar sådana avgifter i anslutning till forskning och utveckling som är förknippade med grundforskning och tillämpad forskning och/eller experimentell utveckling av nya produkter och processer. F & U omfattar också forskning inom sociala och humanistiska branscher.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa