Naturlig energi

Tillförsel av förnybara och icke förnybara naturlig energi.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa