Direkta inflöden av naturresurser (DMI)

Direkta inflöden av naturresurser (DMI, Direct Material Input) omfattar material som tagits i bruk från Finland och material som importerats till Finland från utlandet.

DMI = DE + IMPStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa