De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Direkta inflöden av naturresurser (DMI)

Direkta inflöden av naturresurser (DMI, Direct Material Input) omfattar material som tagits i bruk från Finland och material som importerats till Finland från utlandet.

DMI = DE + IMPStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa