De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utlämnat körkort

En körkort lämnas ut till en person som uppfyller ålders- och hälsokraven samt har en godkänd förarexamen som avlagts för högst 3 månader sedan. Körrätten börjar gälla, då körkortet lämnas ut till mottagaren. Det egentliga körkortet lämnas ut av polisen, det kortvariga körkortet av den som håller förarexamen. När ett nytt körkort lämnas ut, skall ett tidigare körkort som utfärdats i Finland eller utomlands, överlämnas till polisen eller till den som håller förarexamen.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa