De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inkvarteringsanläggning

I inkvarteringsstatistiken har inkvarteringsanläggningarna (hotell, resandehem, campingplatser, semesterbyar, vandrarhem) indelats efter typ i omkring 20 kategorier som är mer detaljerade än näringsgrensindelningen. T.ex. hotellen är indelade i följande kategorier: konferens-/affärshotell, badhotell, sommarhotell, semesterhotell, herrgårdshotell, tätortshotell, motell.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa