De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Materialintensitet

Materialintensiteten beskriver samhällsekonomins beroende av naturresurser. Den kan mätas som förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den totala användningen av naturresurser, konsumtionen av inhemska material eller direkta inflöden. När materialintensiteten sjunker eftersträvas en situation där miljöns tillstånd inte försämras när ekonomin växer. Detta kallas också för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Den inhemska materialkonsumtionen i förhållande till BNP är en av indikatorerna för hållbar utveckling (SDG).

= DMC/BKTStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa