De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Jaktförbud

Jaktförbud meddelas den som dömts för grovt jaktbrott (Strafflagen 48a:1a §) för minst tre och högst tio år. Den som döms för jaktbrott (Strafflagen 48a:1 §) och som genom sitt förfarande har visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna om jakt kan meddelas jaktförbud för minst ett och högst fem år. Jaktförbud meddelas på yrkande av åklagaren. (Strafflagen 48a:6 §)Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa