Drivmedel

Den huvudsakliga typen av drivmedel som används av fordonet enligt intyg från den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa