Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar

Här anges finansiella tillgångar (fordringsbevis) som innehas ända till förfallodagen samt nedskrivningar av aktier och andelar i dotter- och ägarintresseföretag, som värderats till anskaffningsutgift.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa