Begrepp
Annat masskuldebrevslån


Andra masskuldebrevslån än debenturer och statens benchmarklån. Hit hör bl.a. "medium term notes"-masskuldebrevslån.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa