Begrepp
Annat användningssyfte


Lån som beviljats t.ex. för affärsverksamhet (produktionssyfte), skuldsanering och andra liknande ändamål.
En kredit som beviljats en jordbrukare för köp av utsäde eller traktor är inte en konsumtionskredit, utan hör till klassen annat användningssyfte. Däremot räknas en kredit till en jordbrukare för köp av person-bil till konsumtionskrediterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa