Övriga energikällor

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser
- Vegetabiliska produkter (3170)
- Animaliska produkter (3180)
- Biogas från avstjälpningsplats (3211)
- Biogas i avloppsrening (3212)
- Biogas från industrin (3213)
- Övrig biogas (3219)
- Flytande biobränslen (3220)
- Återvinningsbränslen (3231)
- Rivningsträ (3232)
- Impregnerat trä (3233)
- Övriga blandbränslen (3239),
- Produktgas (3240)
- Plastavfall (4911)
- Gummiavfall (4912)
- Problemavfall (4913)
- Övrigt avfall (4919)
- Industriell reaktionsvärme (4920)
- Elektricitet, som använts i elpannor och värmepumpar (4940)
- Väte (4980)
- Övriga energikällor, ospecificerade (4990)Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa