Begrepp
Andra än investeringsmasskuldebrev


Masskuldebrev som inte är avsedda att innehas till förfall, och som i bokslutet har upptagits under någon annan kategori än investeringstillgångar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Andra än investeringsmasskuldebrev = masskuldebrev som upptagits till nominellt värde bland finansierings- eller omsättningstillgångar.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1985

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa