Övriga kapitalmarknadsinstrument exkl. aktier

Hit hör bl.a. medelfristiga värdepapper av typen "medium term notes" -certifikat.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa